Gốm thạch anh Crucible

  • Gốm thạch anh Crucible

    Gốm thạch anh Crucible

    Gốm thạch anh có hiệu suất chống sốc nhiệt tuyệt vời nhờ tối ưu hóa thành phần hạt.Gốm thạch anh có hệ số giãn nở nhiệt nhỏ, ổn định hóa học tốt và có khả năng chống ăn mòn thủy tinh nóng chảy.